Artikel 1. Reserveren
Reserveren van uw luchthavenrit kan 24 uur per dag online via onze website (http://www.nijhuisairportservice.nl/). Dit kan maximaal tot 24 uur voor vertrek van de gewenste rit. Voor ritten die later worden geboekt geldt een tarief op aanvraag. Reserveren kan via onze website (http://www.nijhuisairportservice.nl/) of bij uw reisbureau. Voor telefonische reserveringen worden administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 2. Vluchtgegevens
Vergelijk uw vluchtgegevens met de gegevens die vermeld staan in uw nijhuisairportservice.nl bevestiging. Indien deze gegevens niet overeenkomen, meld dit dan uiterlijk 48 uur voor vertrek via http://www.nijhuisairportservice.nl/ (keuzemenu: contact). Indien u eventuele onjuistheden later doorgeeft, dan kunnen wij u niet garanderen dat wij u binnen onze voorwaarden vervoeren. U wordt dan in een bestaande rit ingepland waarbij u mogelijk eerder wordt opgehaald. Wijzigingen in de gegevens van vertrekkende vluchten dient u zelf aan ons door te geven.

Artikel 3. Ritcombinaties
Nijhuisairportservice.nl kan ritten van meerdere passagiers binnen haar vervoersgebied combineren (dit geldt niet voor de privé-taxi). De rijtijd is echter maximaal 1,5 keer de rijtijd via een directe verbinding over de weg.

Artikel 4. Heenreis
a. Het ophaaltijdstip waarop u van huis wordt opgehaald, geven wij u de werkdag voor vertrek tussen 18.00 en 20.00 uur telefonisch door. Indien we u niet hebben kunnen bereiken, dan kunt u zelf bellen naar +31 (0) 541 55 12 09.
b. De marge rondom het ophaaltijdstip is 15 minuten voor en na de afgesproken tijd. Indien de chauffeur 15 minuten na de afgesproken tijd niet aanwezig is, kunt u bellen met +31 (0) 541 55 12 09.
c. Wij zetten u nooit eerder bij de luchthaven af dan maximaal één uur voor de door u opgegeven inchecktijd.

Artikel 5. Bagage
Het vervoeren van één stuk bagage en één stuk handbagage per betalende passagier is inbegrepen. Het meenemen van extra bagage is mogelijk, mits dit vooraf wordt gemeld. Hiervoor brengen we € 7,50 per extra stuk bagage per rit in rekening. Nijhuisairportservice.nl is niet aansprakelijk voor het zoek raken van, of schade aan uw bagage.

Artikel 6. Vertraging onderweg
Nijhuisairportservice.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, die tot gevolg hebben dat wij u niet volgens voorwaarden kunnen vervoeren of dat u de vliegaansluiting mist. U kunt er echter verzekerd van zijn dat wij alles zullen doen om dit te voorkomen.

Artikel 7. Kinderzitjes
a. Door nijhuisairportservice.nl worden zgn. MaxiCosi's (voor het vervoer van baby's) niet geleverd. U dient daar zelf voor te zorgen.
b. Desgewenst zorgt nijhuisairportservice.nl voor kinderzitje(s). Dit dient u bij reservering op te geven.

Artikel 8. Terugreis
a. In geval de landing van de aangemelde vlucht is vervroegd of vertraagd, dan houdt nijhuisairportservice.nl hier rekening mee, mits dit minimaal 4 uur vooraf bekend is gemaakt. Is aan deze voorwaarde niet voldaan, dan wordt geen garantie gegeven dat u binnen één uur (privé-taxi een half uur) na meldingstijd vertrekt. U kunt echter altijd met de eerste volgende gelegenheid mee.
b. U dient zich binnen één uur na landing te melden bij de STA-balie (bij aankomsthal 4, in uiterste hoek). Maximaal één uur na de meldingstijd vertrekt uw taxi.
c. Bij melding aan de balie later dan één uur na landingstijd van het aangemelde vluchtnummer wordt geen garantie gegeven dat u binnen één uur (privé-taxi een half uur) na uw meldingstijd vanaf Schiphol vertrekt. U kunt echter altijd met de eerstvolgende gelegenheid mee.
d. Uiterlijk 48 uur voor aankomst van de aangemelde vlucht of indien u eerder aankomt uiterlijk 48 uur voor dat eerdere aankomsttijdstip, dient u een wijziging van uw vluchtnummer en/ of aankomstdatum zelf door te geven. Indien hier niet aan is voldaan, wordt geen garantie gegeven dat u binnen twee uur (privé-taxi één uur) na landingstijd vertrekt. U kunt echter altijd met de eerste volgende gelegenheid mee. Voor het doorgeven van vluchtwijzigingen vanuit het buitenland kunt u gebruik maken van het telefoonnummer +31 (0) 541 55 12 09.

Artikel 9. Betaling
Het vervoer dient vooraf bij reservering te worden betaald. In geval uw betaling op de werkdag voor uw vertrek nog niet door ons is ontvangen, dan kunnen wij uw rit niet uitvoeren. Betaling kan uitsluitend per bank: (IBAN nr: NL28 RABO 0130300039t.n.v. Nijhuis Airport Service B.V. o.v.v. nijhuisairportservice.nl + ritdatum en vluchtnummer). Contante betaling van uw luchthavenrit is tevens mogelijk.

Artikel 10. Annulering
Bij annulering van de gereserveerde luchthavenrit is de klant de volgende kosten verschuldigd:
Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek 15% van de reissom (met een minimum van € 25,-)
Bij annulering tussen de 56e en 42e dag voor vertrek 30% van de reissom
Bij annulering tussen de 42e en 28e dag voor vertrek: 50% van de reissom
Bij annulering tussen de 28e en 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom
Bij annulering tussen de 14e dag tot 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom
Bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom

Het annuleren van de rit dient via http://www.nijhuisairportservice.nl/ (keuzemenu: Info - contact) te geschieden! Deelannuleringen bij geboekte retourreizen, na aanvang van de eerste rit, zijn niet toegestaan.
N.B.: heeft u een annuleringsverzekering afgesloten en een geldige annuleringsreden, dan vergoedt de verzekering u de door nijhuisairportservice.nl in rekening gebrachte kosten.

Artikel 11. Annuleringsregeling
De annuleringsregeling van nijhuisairportservice.nl geldt uitsluitend ter dekking van de kosten, zoals deze in artikel 10 van de algemene voorwaarden worden vermeld. Om aanspraak te maken op deze regeling dienen annuleringen schriftelijk te worden doorgegeven. Telefonische annuleringen moeten schriftelijk via http://www.nijhuisairportservice.nl/ (keuzemenu: contact) bevestigd worden. Deze bevestiging dient op de werkdag voor het vertrek van de vlucht door nijhuisairportservice.nl te zijn ontvangen.

Artikel 12. Vervoersvoorwaarden
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is geregeld, zijn van toepassing de Algemene vervoersvoorwaarden en betalingscondities voor het vervoer van personen met personenauto's gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 20 maart 2003, aktenummer 31/2003 door Koninklijk Nederlands Vervoer. Op verzoek zenden wij u deze voorwaarden.

 

Online reserveren


Met behulp van het online reserveringssysteem kunt u eenvoudig en snel uw rit boeken. 7 dagen per week en 24 uur per dag!


LEES MEER

Stel een vraag